کشک بادمجان

کشک بادمجان

6.00 $

کشک بادمجان
یکی از آسانترین غذاهای سنتی ایرانی است که امروزه به شکل های متنوعی تهیه و تزیین میشود.
کشک بادمجان موجود در فروشگاه آوای اصفهان از بهترین و خوشمزه ترین غذاهای موجود در تورنتو می باشد.

توضیحات

کشک بادمجان
یکی از آسانترین غذاهای سنتی ایرانی است که امروزه به شکل های متنوعی تهیه و تزیین میشود.
کشک بادمجان موجود در فروشگاه آوای اصفهان از بهترین و خوشمزه ترین غذاهای موجود در تورنتو می باشد.

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…