کنسرو سبزی قورمه سرخ شده مارک برتر

4.99 $

انواع سبزیجات، نمک، آب

توضیحات

مشخصات
  • کنسرو سبزی قورمه سرخ شده مارک برتر
  • انواع سبزیجات، نمک، آب
  • 480  گرم