شیر 2% چربی کیسه ای

6.50 $

شیر 2% چربی کیسه ای

توضیحات

مشخصات
  • شیر 2% چربی کیسه ای
  • 4  لیتر