شیر 2% چربی

2.50 $

شیر 2% چربی

توضیحات

مشخصات
  • شیر 2% چربی
  • 1 لیتر