کنسرو سبزی سرخ شده برای قورمه سبزی مارک سیبونه

4.99 $

سبزیجات، روغن مایع، پیاز، نمک

توضیحات

مشخصات
  • کنسرو سبزی سرخ شده برای قورمه سبزی مارک سیبونه
  • سبزیجات، روغن مایع، پیاز، نمک
  • 450 +4 گرم