کنسرو سبزی سرخ شده مارک سیبونه

4.99 $

پیاز، جعفری، اسفناج، شنبلیله، روغن سبزیجات، پیاز، نمک

توضیحات

مشخصات
  • کنسرو سبزی سرخ شده مارک سیبونه
  • پیاز، جعفری، اسفناج، شنبلیله، روغن سبزیجات، پیاز، نمک
  • 450 +10 گرم