پیاز سرخ شده جهان

4.99 $

Jahan Fried Onions

توضیحات

مشخصات

پیاز سرخ شده جهان

  • 350 گرم
  • Jahan Fried Onions